Rider Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

Random pics
Rider — Karl Pavlovich Bryullov