The Last Day of Pompeii Karl Pavlovich Bryullov (1799-1852)

Random pics
The Last Day of Pompeii — Karl Pavlovich Bryullov