P prazdnichkom! Elizabeth Merkuryevna Boehm (Endaurova) (1843-1914)

“P prazdnichkom!” - Elizabeth Merkuryevna Boehm (Endaurova)