Katsushika Hokusai – Sheet Kodzikisava, Cai Province Hermitage ~ part 06

Katsushika Hokusai - Sheet Kodzikisava, Cai Province — Hermitage ~ part 06