Goldfish Gustav Klimt (1862-1918)

Random pics
Goldfish — Gustav Klimt