W klasztornej ciszy Kotarbinski William A. (1849-1922)

W klasztornej ciszy — Kotarbinski William A.