Pilgrim. H., M. Tashkent Vasily Perov (1833-1882)

Random pics
“Pilgrim. H., M. Tashkent” - Vasily Perov