Golubyatnikov. 1874 H., M. 107h80. 7 TG Vasily Perov (1833-1882)

Random pics
Golubyatnikov. 1874 H., M. 107h80. 7 TG — Vasily Perov