Kolya (Nikolai Yakovlevich) Simonovic. 1880 Valentin Serov (1865-1911)

Random pics
“Kolya (Nikolai Yakovlevich) Simonovic. 1880” - Valentin Serov