Portrait of a Lady. 1902 Vasily Ivanovich Surikov (1848-1916)

Random pics
Portrait of a Lady. 1902 — Vasily Ivanovich Surikov