The Apotheosis of the Pisani Family (detail) Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770)

Random pics
The Apotheosis of the Pisani Family (detail) — Giovanni Battista Tiepolo