The Apotheosis of the Pisani Family Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770)

Random pics
The Apotheosis of the Pisani Family — Giovanni Battista Tiepolo