Перед дождем Konstantin Kryzhitsky (1858-1911)

Random pics
«Перед дождем» - Konstantin Kryzhitsky