Stefano Pozzi (1707-1768)

1707,1768
Artist Stefano Pozzi