Sunday Alexey Korzukhin (1835-1894)

Random pics
Sunday — Alexey Korzukhin