Sectarian – kulak parsley (Cheremnykh M.) Soviet Posters (1917-1941)

Random pics
Sectarian - kulak parsley (Cheremnykh M.) Poster — Soviet Posters