Portrait of Eugeny Serebriakov Zinaida Serebryakova (1884-1967)

Random pics
Portrait of Eugeny Serebriakov — Zinaida Serebryakova