Portrait of Pyotr Vannovsky Pavel Fedotov (1815-1852)

Random pics
Portrait of Pyotr Vannovsky — Pavel Fedotov