Louis XVIII Francois Pascal Simon Gerard (1770-1837)

Random pics
Louis XVIII — Francois Pascal Simon Gerard