Adoration of the Shepherds Nicolas Poussin (1594-1665)

Random pics
Adoration of the Shepherds — Nicolas Poussin