Tintoretto The Adoration of the Shepherds, 1579-81, 542x455 Tintoretto (Jacopo Robusti) (1518-1594)

Random pics
Tintoretto The Adoration of the Shepherds, 1579-81, 542x455 — Tintoretto (Jacopo Robusti)