Thomas Smith, Surgeon to St Bartholomews Hospital (1873–1898) John Collier (1850-1934)

Random pics
Thomas Smith, Surgeon to St Bartholomews Hospital (1873–1898) — John Collier