Бейрут 1. 1882 Vasily Polenov (1844-1927)

Random pics
Бейрут 1. 1882 — Vasily Polenov