Lully (Gypsies). 1867-1868 Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Random pics
Lully (Gypsies). 1867-1868 — Vasily Vereshchagin