The stones on the river Chusovaya Vasily Vereshchagin (1842-1904)

Random pics
The stones on the river Chusovaya — Vasily Vereshchagin