Phoebe Frederick Leighton (1830-1896)

Random pics
Phoebe — Frederick Leighton